Fotos: Centre de conservació de fauna salvatge de Camadoca.