Fotos: Sortida 1r Batxillerat Tecnològic. Fàbrica de tractaments tèrmics TTC