Fotos: Visita a l'Institut Català de Paleontologia el 7 de maig