Fotos: Visita a la primera mina de sal subterrània a Cardona