Notícies

La Geometria ens envolta, fotografia matemàtica (1r d'ESO)

30-11-2020

A la matèria de matemàtiques, a 1r de l'ESO, estem treballant alguns dels continguts clau sobre geometria corresponents a aquest nivell educatiu. Una forma molt interessant de fer-ho són les activitats relacionades amb la fotografia matemàtica, en què es demana als estudiants que fotografiïn un objecte o element del seu entorn proper i que, amb una petita descripció,  estableixin la relació entre allò que s'observa a la imatge i els continguts desenvolupats a l'aula.

Aquestes activitats estan fortament relacionades amb les connexions i la comunicació i representació d'idees; aquests conceptes formen part de les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic que de forma progressiva s'adquireixen al llarg de l'ESO i afavoreixen els aprenentatges significatius dels continguts geomètrics que són l'objectiu de les unitats didàctiques de referència.

Veure uns quants exemples


Xarxes socials: