Fotos

SOStenible?
NOSOTROS DAMOS LA VUELTA
Finalistes Concurs de Fotografia Matemàtica
Lyon 2020
Concurs de Fotografia Matemàtica, 2020
Olimpíada de Biologia
TEI: Joc d'orientació
TEI: Equips guanyadors del Joc d'Orientació
Visita Escola d'adults l'Olivera de sant Quirze del Vallès