Fotos

Sant Jordi 2021, 4t ESO
Sant Jordi 2021, 2n ESO
Sant Jordi 2021, 3r d'ESO
Concurs de fotografia matemàtica
Sant Jordi 2021 1r ESO
Guanyadors concurs de fotografia matemàtica
Fotos premis Sant Jordi (Departaments de Llengües catalana i castellana)
Book Face (Depertament de llengua castellana)
Teatralitzant la història a 2n d'ESO