Notícies

Participa al concurs literari de Sant Jordi "El mussol literari 2023"

06-03-2023

T'expliquem en què consisteix:

 

Bases del concurs

1.- CATEGORIES

CATEGORIA A: alumnes que estan cursant 1r d'ESO.

CATEGORIA B: alumnes que estan cursant 2n d'ESO.

CATEGORIA C: alumnes que estan cursant 3r d'ESO.

CATEGORIA D: alumnes que estan cursant 4t d'ESO

CATEGORIA E: alumnes que estan cursant Batxillerat.

 

2.- MODALITATS

-Narrativa (en català o en castellà)

-Poesia (en català o en castellà)

 

 3.- EXTENSIÓ DE LES OBRES

3.1.- Les obres de narrativa en llengua catalana i castellana hauran de tenir una extensió d'un full DINA-4 amb lletra Arial 12 i espai interlineal 1,5.

3.2.- En la modalitat de poesia només es pot presentar un sol poema.

 

4.- PREMIS

 4.1.- S'atorgarà un PRIMER PREMI consistent en un diploma i pack de llibres per a cada categoria i modalitat.

4.2.- En el cas que en alguna categoria les obres presentades no tinguessin la qualitat suficient, el jurat declararà el premi desert.

 

5.- PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Dins d'un sobre gran cal presentar 3 còpies de les obres, signades amb un pseudònim. També cal incloure-hi un sobre petit i tancat que contingui un full amb el nom real complet de l'autor/a, el títol de l'obra, el curs i el grup. A l'exterior d'aquest sobre petit ha de constar el pseudònim, la categoria i la modalitat en què concursa. A l'exterior del sobre gran també hi ha de figurar el mateix pseudònim que s'utilitza per signar el text, la categoria (A, B, C, D o E) i la modalitat.

 

5.- LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES

 Les obres es lliuraran a Consergeria fins al DIMECRES 24 DE MARÇ DE 2023.

 

6.- JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per professors dels Departaments de Llengües. El veredicte es farà públic el dia de Sant Jordi.

 

Departament de Llengües

Institut Sant Quirze del Vallès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xarxes socials:


Arxius: