Notícies

Pemi Montserrat Miró i Marimon al TDR de quatre alumnes del nostre Institut.

28-06-2021

 Felicitem la Marta Torrens, la Icíar Sierra, la Carla España i l'Alicia Roman per haver estat premiades en tercer lloc a la 20ª edició dels premis Montserrat Miró i Marimon pel seu Treball de Recerca Les lleis de la genètica a la Drosophila melanogaster.

 

Aquest ha estat un treball que tenia com a objectius explorar les lleis de la genètica extretes dels estudis de Mendel i de Morgan, aplicar el mètode científic i utilitzar diferents eines de laboratori. L'estudi ha consistit a realitzar diferents encreuaments entre races pures de mosques i la seva descendència per visualitzar l'expressió de diferents al·lels (recessius o dominants) en cromosomes autosòmics o l'expressió d'aquells caràcters lligats als cromosomes sexuals.

 

La seva feina ha estat excel·lent en totes les etapes del treball: pensant els objectius i les hipòtesis, fent recerca sobre com dissenyar l'experiment, realitzant els diferents encreuaments, escrivint la memòria del treball i, finalment, exposant la seva feina davant del tribunal.

El fet d'haver treballat la part pràctica a casa de manera autònoma, a causa del confinament, sense la presencialitat física de la tutora i el fet de no haver pogut disposar de l'espai i dels materials adequats d'un laboratori, afegeix encara més valor a tota la feina feta.

 

« Un esforç total, és una victòria completa»

 

Mahatma Gandhi

 


Xarxes socials: