Notícies

Recomanació per als alumnes de 2n Batxillerat.

19-06-2014
Coursera i UAB, cursos MOOC

CURSOS MOOC

Mooc és l’acrònim en anglès de Massive Online Open Courses ( ó Cursos online masius i oberts ).Aquests cursos massius són una evolució de l’educació oberta per Internet.

 

COURSERA I UAB

Coursera  és una plataforma educativa, formada per les universitats i organitzacions més prestigioses de tot el món, que ofereix cursos online gratuïts.  

Amb aquesta visió de futur, Coursera ofereix educació gratuïta a tothom, arreu del món. Ajudant a la gent a formar-se per a la millora del propi desenvolupament personal.

https://www.coursera.org/uab

 

El curs que es recomana des del Departament de Matemàtiques de l’Institut Sant Quirze del Vallès per els alumnes que el proper curs estudiaran a la universitat és:

Pre-Calculus

Es Tracta d’un curs pensat per a facilitar l’entrada de l'estudiant en els cursos de càlcul del primer semestre de qualsevol grau universitari, amb especial èmfasi en els graus de Ciències i Enginyeria.

Aquest curs és impartit per els professors de l’UAB, Jaume Pujol i Mercè Villanueva

La data d’inici del curs és el 16 de setembre, amb una durada de 8 setmanes.

El curs es basa en 3 tipus d'activitats: Lliçons setmanals subministrades en forma de vídeos amb preguntes incorporades, exercicis que l'estudiant haurà de resoldre setmanalment, i un examen final. Els exercicis que l'estudiant haurà de resoldre setmanalment representen el 20% de la nota final del curs. L'examen final tindrà un valor del 80% de la nota final del curs.

https://www.coursera.org/course/precalc


Xarxes socials: